10 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมน้องการันต์แจก Tote Bag
01 เมษายน 2563
GARUN & FRIENDS ภาคพิเศษ ตอนอาการของผู้ติดโควิด 19
23 มีนาคม 2563
มาล้าววว ตอน 2 ของ Garun & Friends ภาคพิเศษ
11 มีนาคม 2563
วิธีป้องกันตนเองจากโควิด-19
27 กุมภาพันธ์ 2563
ทีมการันต์ชวนทุกคน พกภาชนะที่ใช้ซ้ำได้เพื่อลดขยะพลาสติก
01 มกราคม 2563
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
25 ธันวาคม 2562
Sharing love with one another is the only guarantee of feeling truly happy during this wonderful occasion.
11 ตุลาคม 2562
บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ร่วมกับโรงเรียนวัดบรมนิวาศ จัดกิจกรรม Go Green
04 มิถุนายน 2561
บันทึกของเต่าน้อย