14 กันยายน 2565

เมืองโคราช ประตูเชื่อมต่อปัจจุบันและอนาคต ของอีสานและประเทศไทย

  • โคราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งมีพื้นที่มากถึง 12.8 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่ป่าไม้ 2.3 ล้านไร่ มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง ทำให้โคราชนอกจากเป็นหัวเมืองใหญ่ของภาคอีสานยังอุดมไปด้วยพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวและยังเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
  • ในส่วนของการลงทุนของภาครัฐ จะพบว่ามีโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเน้นการลงทุนในระบบขนส่ง อาทิเช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – นครราชสีมา มีระยะทางกว่า 253 กิโลเมตร มีงบลงทุนมากกว่า 1.79 แสนล้านบาท และยังมีโครงการพัฒนาถนน M6 มอเตอร์เวย์ “บางปะอิน – นครราชสีมา” มีระยะทางกว่า 196 กิโลเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และยังมีโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือกของภาครัฐและเอกชน ในงบลงทุนรวมกันกว่า 10,000 ล้านบาท
  • จากข้อมูลในปี 2563 GDP ของจังหวัด พึ่งพาภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีกค้าส่ง และเกษตรกรรม ซึ่งมีโรงงานเปิดใหม่มากถึง 73 แห่ง ในปี 2563 ใช้เงินลงทุนสูงถึง 3,300 ล้านบาท
  • สำหรับตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา พบว่ามียอดโอนต่อปีมากกว่า 8,800 หน่วย ในปี 2564 มีมูลค่ารวม19,000 ล้านบาท ทำให้นครราชสีมามีแนวโน้มในการเติบโตในด้านความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น
  • ในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยว พบว่า ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 3.47 ล้านคนต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ มีจำนวนโรงแรมทั้งสิ้น 793 แห่ง และจำนวนห้องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกว่า 24,000 ห้อง
  • ในทางทำเลที่ตั้ง ถือได้ว่าโคราชนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการขนส่งของภาคอีสานแล้ว ยังสามารถเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคในหลายๆด้าน เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจตลอดจนการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งจีนอีกด้วย โคราชจึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง
  • MBKG ขอเสนอสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่ดิน ซึ่งมีโฉนดที่ดินในอำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอปากช่อง ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขั้นต่ำ 10 ไร่ ด้วยเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษ สนใจสินเชื่ออสังหา กู้ด่วนกู้ทัน สับ สับ ฟาด ฟาด ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยจร้าาา