01 ธันวาคม 2565

จังหวัดขอนแก่น เมืองแห่งอนาคต ศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอีสาน

  • ขอนแก่นถือเป็น 1 ในบิ๊กโฟร์ของภาคอีสาน เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 15 ของประเทศ มีพื้นที่มากถึง 6.8 ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต้ความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 200-250 เมตร สภาพภูมิอากาศค่อนข้างอบอุ่น และมีอุณหภูมิเฉลี่ย 36.35 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี
  • ในส่วนของการลงทุนของภาครัฐและเอกชน จะพบว่ามีโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเน้นการลงทุนในระบบขนส่ง อาทิ รถไฟความเร็วสูงจากนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 356 กิโลเมตร มีวงเงินลงทุน 226,000 ล้านบาท เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจการค้าไทย-ลาว-จีน และยังมีแผนพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา จำนวน 20 สถานี เป็นระยะทาง 26 กิโลเมตร เส้นทางเหนือ-ใต้ บนถนนมิตรภาพ ด้วยงบลงทุน 22,000 ล้านบาท เพื่อเป็นโมเดลต้นแบของการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City โดยภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการเป็นหลักเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและภูมิภาค
  • จากข้อมูลในปี 2563 GDP ต่อหัวอยู่ที่ 208,000 บาท/ปี โดยเกิดจากพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีกค้าส่ง และการศึกษา ในสัดส่วนที่ 30% ,15% และ 13% ตามลำดับ จากจำนวนประชากร 1.79 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
  • สำหรับตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่น พบว่ามียอดโอนต่อปีมากกว่า 6,600 หน่วย ในปี 2564 มีมูลค่ารวม13,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึง 4.8% จากปีก่อนจากตัวเลขข้างต้น ทำให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มในการเติบโตในด้านความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้น
  • ในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวนั้น พบว่า ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 1.39 ล้านคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ โดยมีจำนวนโรงแรมทั้งสิ้น 345 แห่ง และจำนวนห้องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกว่า 8,300 ห้อง รวมถึงโรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว
  • MBKG ขอเสนอสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่ดิน ซึ่งมีโฉนดที่ดินในอำเภอเมืองขอนแก่น และที่ติดกับถนนเลี่ยงเมือง เนื้อที่ดินขั้นต่ำ 10 ไร่ ด้วยเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษ หากสนใจสินเชื่ออสังหา กู้ง่ายๆ ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ