01 พฤศจิกายน 2565

เชียงใหม่ เส้นทางสู่การลงทุน

  • เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา และมีพื้นที่มากถึง 12.6 ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขามากถึง 80% ของพื้นที่ทั้งหมด และมียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ ซึ่งสูงกว่า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่เหลือเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไปและเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร
  • ในส่วนการลงทุนของภาครัฐ จะพบว่ามีโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเน้นการลงทุนในระบบขนส่ง อาทิเช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง เชียงใหม่–กรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2560 และแล้วเสร็จในปี 2575 มีระยะทางกว่า 680 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้วันละ 34,800 คนต่อวัน มีงบลงทุนมากกว่า 3 แสนล้านบาท และยังมีโครงการพัฒนา สนามบินแห่งใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาคทางภาคเหนือ การเดินทางโดยรถยนต์สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A สู่ประเทศจีนตอนใต้ได้อีกด้วย
  • จากข้อมูลในปี 2563 GDP ต่อหัวอยู่ที่ 237,000 บาท/ปี โดยพึ่งพาภาคเกษตรกรรม การค้าปลีกค้าส่ง และธุรกิจบริการทางการเงินและการประกันภัย ในสัดส่วนที่ 20% 15% และ 9% ตามลำดับ
  • สำหรับตลาดที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ พบว่ามียอดโอนต่อปีมากกว่า 12,000 หน่วย ในปี 2564 ถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ในลำดับที่ 6 ของประเทศ มีมูลค่ารวม 28,000 ล้านบาท ทำให้เชียงใหม่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่อนข้างมาก
  • ในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยว พบว่า ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 3.73 ล้านคนต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ มีจำนวนโรงแรมทั้งสิ้น 1,400 แห่ง และจำนวนห้องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกว่า 39,000 ห้อง
  • MBKG ขอเสนอสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่ดิน ซึ่งมีโฉนดที่ดินในอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย และอำเภอหางดง ใกล้พื้นสวนโลก เนื้อที่ดินขั้นต่ำ 10 ไร่ ด้วยเงื่อนไขดอกเบี้ยถูกๆ สนใจสินเชื่ออสังหา กู้ง่ายๆ ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยเจ้าาา