04 ตุลาคม 2566
ประกาศอัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงล่าสุด
09 มิถุนายน 2566
ประกาศอัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงล่าสุด
07 มิถุนายน 2566
ประกาศอัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงล่าสุด
24 เมษายน 2566
ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 66 เป็นต้นไป MBKG จะยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ให้กับลูกค้าในทุกรูปแบบ
18 เมษายน 2566
ประกาศอัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงล่าสุด
02 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศอัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงล่าสุด
03 มกราคม 2566
ประกาศอัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงล่าสุด
08 ธันวาคม 2565
ประกาศอัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงล่าสุด
04 ตุลาคม 2565
ประกาศอัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงล่าสุด