• Q1.
  ชาวต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยได้หรือไม่?

  ได้แน่นอน เพียงแค่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่ระบุไว้ตาม พรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551

 • Q2.
  คอนโดแบบไหนที่ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกรรมครองสิทธิ์ได้แบบสมบูรณ์?

  ในประเทศไทยคอนโดที่ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้แบบสมบูรณ์ในฐานะเจ้าของเรียกว่าคอนโดแบบฟรีโฮลด์ ส่วนคอนโดที่เป็นเจ้าของในฐานะผู้เช่าตามสัญญาเช่าเรียกว่าคอนโดแบบลีสโฮลด์

 • Q3.
  ชาวต่างชาติมีสิทธิ์ขอสินเชื่อคอนโดในประเทศไทยได้หรือไม่?

  การขอสินเชื่อสำหรับชาวต่างชาติจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไม่ได้หรือยุ่งยากอีกต่อไป เพียงติดต่อมาที่ MBKG เจ้าหน้าที่ของเราที่เป็น Native Speaker และคนไทยยินดีให้คำแนะนำและพร้อมให้บริการ

 • Q4.
  MBKG ให้สินเชื่อสำหรับคอนโดที่มีลักษณะอย่างไร?

  MBKG ให้สินเชื่อสำหรับคอนโดที่มีคุณลักษณะดังนี้

  • เป็นคอนโดฟรีโฮลด์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และภูเก็ต ซึ่งอยู่ในเขตเมือง แหล่งชุมชน ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การเดินทางสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการอยู่อาศัยหรือพักผ่อน
  • ตัวอาคาร ห้องชุดพักอาศัย สาธารณูปโภค และภูมิทัศน์มีการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง/การบำรุงรักษาไว้อย่างดีเหมาะสมสวยงามลงตัว
 • Q5.
  Approved list condo ของ MBKG คืออะไร?

  คือคอนโดที่อยู่ในบัญชีรายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วจาก MBKG ว่าเป็นคอนโดที่ MBKG รับเป็นหลักประกันได้ หากผู้ขอสินเชื่อต้องการซื้อหรือ refinance คอนโดเหล่านี้ ผู้ขอสินเชื่อสามารถทราบถึงวงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อตารางเมตรของโครงการนั้นๆได้ทันที ที่เหลือก็มีเพียงแค่ส่งมอบเอกสารส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อบางรายการ รอฟังผลอนุมัติขั้นสุดท้าย และก็รับเงินกู้

 • Q6.
  MBKG ให้สินเชื่อได้สูงสุดประมาณเท่าไร, Terms & Conditions เป็นอย่างไร?

  โดยทั่วไปบริษัทฯ จะให้สินเชื่อประมาณ 50% ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ แต่ต้องไม่เกินอัตราสินเชื่อต่อตารางเมตรของคอนโดนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ใน approved list condo เงื่อนไขดูรายละเอียดตาม Brochure.

 • Q7.
  คุณสมบัติผู้กู้เป็นอย่างไรบ้าง?
  • ไม่กำหนดสัญชาติ
  • อายุผู้กู้ + อายุสัญญากู้ไม่เกิน 70 ปี
  • ชาวต่างชาติสามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมี Work Permit และไม่ต้องพำนักในราชอาณาจักร
  • มีรายได้สุทธิเพียงพอสามารถชำระค่างวดได้
 • Q8.
  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอสินเชื่อ?

  ดูรายละเอียดที่ เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

 • Q9.
  MBKG ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการได้รับเงินกู้?

  ภายใน 10 วันทำการ (นับจากวันได้รับเล่มประเมินราคาและเอกสารต่างๆ ครบถ้วน)

 • Q10.
  ค่าใช้จ่ายในการกู้มีอะไรบ้าง?

  ดูรายละเอียดที่ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม