24 เมษายน 2566

ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 66 เป็นต้นไป MBKG จะยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ให้กับลูกค้าในทุกรูปแบบ

หากมีข้อซักถามโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ LINE OA: MBKG.CARE