11 ตุลาคม 2562

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ร่วมกับโรงเรียนวัดบรมนิวาศ จัดกิจกรรม Go Green

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ร่วมกับโรงเรียนวัดบรมนิวาศ จัดกิจกรรม Go Green โดยได้รับเกียรติจากคุณปรีชา ฐานะลาโภ ผู้บริหารบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด

เป็นตัวแทนในการมอบถังขยะรีไซเคิลสำหรับทิ้งแก้วน้ำพลาสติกและตุ๊กตาน้องตนุให้กับ คุณสุพัศพงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้น้อง ๆ รู้จักการแยกขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต

นอกจากนี้ทีมงานการันต์ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาคุณครูและน้องมัคคุเทศน์น้อย พาเยี่ยมชมพระอุโบสถพร้อมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวัดบรมนิวาศราชวรวิหาร ซึ่งเป็นเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ที่สร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ 3 อายุเกือบ 200 ปี #ทีมงานการันต์


#GforGreen #GforGuardian #GoodtoGreat #ZerotoHero