06 มิถุนายน 2565

it’s FAIR นิทรรศการศิลปะที่สื่อสารนิยามใหม่ของความ FAIR จากภายในสู่ภายนอก

จุดกำเนิดของ it’s FAIR

“จากแนวคิดที่ว่า สังคมจะดีได้ต้องประกอบไปด้วยการให้และการรับ” บริษัทฯ จึงริเริ่มโครงการ it’s FAIR ซึ่งหมายความถึงการให้และการรับอย่างพอดีในองค์กร โดยจัดให้สถานที่ทำงานแวดล้อมไปด้วย ความร่มรื่นจากธรรมชาติ (Forest) และ ความรื่นรมย์จากศิลปะ (Art) เพื่อให้พนักงานได้มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นที่มาของ นวัตกรรม (Innovation) และรู้รับผิดชอบต่อ การอนุรักษณ์ทรัพยากร (Recycle) จึงเป็นที่มาของคำว่า it’s FAIR ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวแรกของ Forest Art Innovation และ Recycle

หลังจากที่ดำเนินโครงการมาแล้วระยะหนึ่ง บริษัทฯ เห็นว่าแนวคิดนี้ควรถูกถ่ายทอดไปสู่สังคมและชุมชน จึงเป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับ คุณพิชัย แก้ววิชิต ช่างภาพอิสระที่มีเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดความสวยงามของสถาปัตยกรรมในเมือง ผ่านอินสตาแกรม @phichaikeawvichit ซึ่ง คุณพิชัย แก้ววิชิต เป็นช่างภาพที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับบริษัทฯ มาถ่ายทอดเรื่องราว it’s FAIR ในสถานที่ทำงานในบริษัทฯ เพื่อสื่อกับชุมชนได้รับทราบถึงแนวคิดข้างต้น เพราะเชื่อว่าสังคมที่ดีต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อน

ความรู้สึกของ คุณพิชัย แก้ววิชิต ที่มีต่อการได้ร่วมโปรเจกต์ ภาพถ่าย it’s FAIR

“ครั้งแรกที่ผมได้รับรู้และเข้าใจที่มาของโปรเจกต์ it’s FAIR กับความหมายที่แยกออกมาจากคำว่า FAIR ในมุมมองที่น่าสนใจ”

Forest: ธรรมชาติ
Art: ความรื่นรมย์
Innovation: ความคิดสร้างสรรค์
Recycle: ความรับผิดชอบต่อทรัพยากร

เมื่อรวมความกันแล้ว ทำให้ผมเห็นว่าทุกคนควรมีความ FAIR เป็นของตัวเอง และความ FAIR ควรมีอยู่ในทุกพื้นที่ของชีวิต ไม่ว่า จะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน ชุมชน ที่อาจขยายตัวออกไปจนทำให้สังคมมีความ FAIR

“มันคงต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเป็นก้าวแรก เพื่อที่เราจะได้ก้าวต่อไปด้วยกันสู่สังคมแห่งความ FAIR

สัมผัสนิยามของความ FAIR ในความหมายใหม่สไตล์ MBKG ผ่านนิทรรศการ it’s FAIR by MBKG X PHICHAI KEAWVICHIT ให้ทุกคนตระหนักถึง "การให้" และ "การรับ" อย่างพอดีและร่วมสร้างความ FAIR ให้เกิดขึ้นในสังคมโดย เริ่มจากภายในสู่ภายนอก

ชมนิทรรศการได้แล้ววันนี้ที่ MBKG สำนักงานใหญ่ ชั้น 9 MBK Tower หรือชมผ่านออนไลน์ได้ที่ IG@mbkguarantee