23 กรกฎาคม 2564

MBKG กำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยก่อนเข้าที่พักของลูกค้า

เพื่อให้ธุรกิจยังดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19เราจึงต้องคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของลูกค้าโดยกำหนดให้เมื่อเจ้าหน้าที่ของเรารวมทั้งผู้ประเมินต้องเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพทรัพย์ในที่พักของลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยตามรายละเอียดในรูปอย่างเคร่งครัด

มาตรการดังกล่าวจะมีผลทันทีหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการด้านความปลอดภัยของภาครัฐ และเราเชื่อมั่นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะถูกควบคุมได้ในเร็ววัน