27 พฤษภาคม 2563

ประกาศอัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงล่าสุด


ธนาคารธนชาตประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR ลงจาก 6.25% เป็น 6.125% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ขณะที่ MLR ของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ยังคงอัตราเดิมที่ 5.25% และ 5.47% ตามลำดับ

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทีมงานได้ที่ LINE OA: MBKG.CM