22 พฤษภาคม 2563

SCB AND KBANK CUT THEIR MLRS EFFECTIVE NOW


ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR ลงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- SCB ปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR จาก 5.375% เหลือ 5.25%
- KBANK ปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR จาก 5.60% เหลือ 5.47%

มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ขณะที่ MLR ของธนาคารธนชาตยังคงอัตราเดิมที่ 6.25%

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทีมงานได้ที่ LINE OA: MBKG.CM