02 มีนาคม 2565

MBKG คว้า 2 รางวัล International Finance Awards 2021

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) คว้ารางวัลจาก International Finance Publications ประเทศอังกฤษ ในสาขา “Most Innovative Real Estate Mortgage Company” และ “Best Expatriate Loan Servicing Company”

เป็นผลจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาเก็บข้อมูล Big Data การขายอสังหาริมทรัพย์จากช่องทางออนไลน์เพื่อนำมาเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศและนอกประเทศ

องค์กรชั้นนำของประเทศที่เคยได้รับรางวัลจากสถาบันแห่งนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นต้น