26 มกราคม 2565

โปรดระวัง SMS แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อปล่อยเงินกู้

ปัจจุบันมีผู้ส่ง SMS ชักชวนให้กู้เงินหมุนเวียนโดยอ้างชื่อบริษัท MBK GROUP เราขอแจ้งให้ทราบว่า MBKG ไม่มีนโยบายในการส่งข้อความดังกล่าวและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ SMS ดังกล่าวทั้งสิ้น