25 พฤษภาคม 2564

MBKG ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

ทีมผู้บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด โดย นายกฤตมุข กาญจนบุษย์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกทีมการตลาด 1 (ที่ 2 จากทางขวา) และนายชัยสิทธิ์ ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุโสแผนกทีมการตลาด 2 (ที่ 1 จากทางขวา) ร่วมส่งแรงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้าคอยตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการมอบเครื่องใช้จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ. กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่ 2 จากทางซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ประกอบด้วย

  • ถังขยะสำหรับแยกขยะติดเชื้อ 50 ใบ
  • ผ้าเช็ดตัวสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่อยู่ใน Hospitel 50 ผืน
  • เซ็ตภาชนะใส่อาหารแยกระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย 50 เซ็ต
  • กระเป๋ารีไซเคิลและถุงสำหรับใส่เครื่องใช้ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย รวม 250 ใบ

นับตั้งแต่การระบาดระลอกใหม่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลฯ ได้เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 10,349 ราย และต้องดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารวมทั้งสิ้น 407 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 64) บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านต้องทำงานแข่งกับเวลา รับผิดชอบต่อทุกนาทีชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ และต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว

ทีมงาน MBKG ขอขอบคุณในความเสียสละของทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งในไปได้ด้วยดี