23 ธันวาคม 2563

The Mask of Fellow

ด้วยความรู้สึกห่วงใยในความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 MBKG จึงได้ผลิตหน้ากากผ้า “The Mask of Fellow” ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษปราศจากสารก่อมะเร็งขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าสินเชื่อคอนโดทุกท่านที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดที่เป็นหลักประกันทุกห้อง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน