06 กันยายน 2564

MBKG มอบถุงยังชีพให้กับสำนักงานเขตบางพลัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในช่วงกฤติโควิด-19

ทีมผู้บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด โดย คุณพณ บูรณโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย (ที่ 3 จากซ้าย) และ คุณชัยสิทธิ์ ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุโสแผนกทีมการตลาด 2 (ที่ 4 จากซ้าย) มอบถุงยังชีพรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้สำนักงานเขตบางพลัดโดย คุณกัญมณี เดชประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด (ที่ 2 จากซ้าย) และ คุณปิยชน ผู้ทรงธรรม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบและช่วยกระจายให้ชุมชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

ทีมงาน MBKG ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี