30 สิงหาคม 2564

MBKG เป็นตัวแทนผู้มีจิตศรัทธาสรุปยอดบริจาคเข้ากองทุนศิริราชสู้ภัยโควิดผ่านแคมเปญ “MBKG ยิ่งให้ ♥️ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2” รวม 100,294 บาท

ทีมผู้บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด โดย นายเทอดพงษ์ อ้นอุ่น ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและกลั่นกรองสินเชื่อ (ที่ 2 จากขวา) และนายชัยสิทธิ์ ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุโสแผนกทีมการตลาด 2 (ที่ 1 จากขวา) เป็นตัวแทนผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเข้ากองทุนศิริราชสู้ภัยโควิดผ่านกิจกรรม “MBKG ยิ่งให้ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2" เพื่อแจ้งยอดเงินบริจาคเป็นจำนวน 100,294 บาท โดยมี ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิก (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณพรพิมล บัวศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายรับบริจาค (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อให้กำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่ด่านหน้า