07 January 2022

กู้แบงค์อย่างไรให้ผ่านฉลุย

สำหรับผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย นอกเหนือจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินและการมีทีมงานที่มีความสามารถ ตลอดจนการมีโครงการที่มีความเป็นไปได้แล้ว คุณลักษณะของผู้ประกอบการก็เป็นอีกเรื่องที่สถาบันการเงินให้ความสำคัญอย่างมาก

คุณลักษณะสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการสามารถยื่นกู้แบงค์ให้ผ่านฉลุยได้ง่ายขึ้นมีดังนี้

  1. มีความต่อเนื่องของโครงการ
  2. มีผลประกอบการที่ดีในรอบหลายปี
  3. มีประวัติเครดิตบูโรที่ดี

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกรายจะมีคุณสมบัติข้างต้นครบทุกประการ เช่น ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มพัฒนาโครงการแรก เป็นต้น

ดังนั้นผู้ประกอบการควรทราบวิธีและแนวทางแก้ไขเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ได้ต้นทุนดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Infographic ด้านบน)

MBKG หวังว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารได้ อย่างไรก็ดีหากท่านต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการในมุมมองของธนาคาร แนวทางการหาผู้ร่วมทุน การเจรจาเงื่อนไขกับธนาคาร หรือต้องการสินเชื่อระหว่างที่ยังรอวงเงินจากสถาบันการเงิน MBKG มีวงเงิน สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินของท่านให้เป็นทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็วทันใจ