Q1.
ขายฝากมีสาระสำคัญอะไรบ้าง?

สาระสำคัญขายฝาก (ป.พ.พ. มาตรา ๔๙๑) มีลักษณะดังนี้

 • เป็นสัญญาซื้อขาย
 • กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ
 • มีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้
Q2.
ขายฝากมีขั้นตอนอย่างไร?
Q3.
ขายฝากกับ MBKG มีประโยชน์กับใครบ้าง?
 • ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือ ต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ที่ต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในหมุนเวียน-ขยายธุรกิจ ซื้อที่ดิน รีไฟแนนซ์ ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการได้เงินทุน แต่ไม่ต้องการเตรียมเอกสาร/ข้อมูลจำนวนมาก
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการกับธนาคาร
 • นายทุนที่มีเงินทุนจำกัด
Q4.
ทำไมควรขายฝากกับ MBKG?
 • พิจารณาอนุมัติวงเงินจากหลักประกันเป็นหลัก
 • ไม่มีเพดานวงเงินสูงสุด
 • ผลประโยชน์ไม่ถึง 0.92 บาท / เดือน
 • ค่าธรรมเนียมไม่แพง
 • สัญญาเป็นธรรม โปร่งใส
 • ขออนุมัติง่ายไม่ยุ่งยาก
 • ไถ่ถอนเมื่อไหร่ก็ได้
 • รับเงินภายใน 5 วันทำการ หลังจากวงเงินอนุมัติ