ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม

World Clean Up Day

เนื่องในวัน Word Clean Up Day บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBK-G) ร่วมกับกลุ่มรักษ์เลปราณ (Trash Hero) และ โรงแรมอลีนตา (Aleenta)

อ่านต่อ

CSR Garun 2017

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กิจกรรมครั้งล่าสุดคือ MBK-G RUN III for Sea Turtles 2017 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยจากมนุษย์ที่คุกคามหลากหลายชีวิตในท้องทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากเต่าทะเลคือตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์วิทยาในท้องทะเลบริเวณนั้น ๆ และภัยจากมนุษย์ที่รุกล้ำพื้นที่ชายหาดที่เต่าทะเลใช้วางไข่ กลายเป็นรีสอร์ท ขยะในทะเลจากน้ำมือมนุษย์ ก็เป็นปัจจัยที่กระทบต่อจำนวนประชากรเต่าทะเลไทยอย่างน่าตกใจ นอกจากนี้องค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทั้งหลาย ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงวิกฤติดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงพันธกิจ (Mission) นี้

อ่านต่อ

MBK-G Run III for Sea Turtles 2017

MBKG held another CSR event, "MBKG Run III for Sea Turtles 2017" on 11 March 2017 at Lumpini Park, Bangkok. The event attracted more than 1,300 runners while all tickets were sold out within two weeks after online booking was launched. The event raised more than Bt 700,000 from ticket sales and sponsorships and all the proceeds will go to help promote the acknowledgement of this endangered species with organizations responsible for sea turtle conservation. The company aims to be a part of community responsibilities by continuing its CSR activities with private sectors and government agencies to better the quality of lives in Thailand. Last year, the company raised fund more than Bt 500,000 to refurbish the student dormitories of a primary school in a remote area in the Kanjanaburi province.

อ่านต่อ

The Baan Kong Mong Tha School Student Dormitories Refurbishing Campaign

The executives of MBK-G, along with the MBK-G’s employees, joined together in an activity to refurbish the student dormitories of a primary school in a remote area in The Kanchanaburi province on 16-18 November, 2016

อ่านต่อ

MBK-G 2nd Charity Race Bangkok 2016

The second MBK Guarantee Charity Race 2016 had taken place on the 24th April 2016 at Lumpini Park. Followed by last year success, this charity race aims for the funding for improvement of the Baan Kongmongtha school.

อ่านต่อ

Baan Kong Mong Tha School Donation Trip at Karnchanaburi (บริจาค)

Baan Kong Mong Tha locates precisely at the border between Thailand and Myanmar, about 262 km. North-West of Bangkok. The majority of population is Hill Tribe, Karen.

อ่านต่อ

Kai-Faak workshop

Human resources are the greatest value of modern business. MBK-G realizes in the vital role of personal in pushing the business forward.

อ่านต่อ