สินเชื่อคอนโด

โครงการที่ได้รับการอนุมัติ

ผลลัพธ์: / 326 Item(s)

ลงทะเบียน
ชื่อคอนโด บ.ผู้พัฒนา จังหวัด โซน ราคาที่ได้รับอนุมัติวงเงินสูงสุด (บาท/ตร.ม.) * More Info

โหลด


  • The Approve Price is in Thai Baht per sqm. Subject to unit condition, floor wing and floor, which may be changed without prior notice subject to final consideration of the company.
  • This is an estimate loan amount which may be changed without prior notice subject to final consideration of the company.
  • The indicative loan/sqm. is the information considered by MBK-G that does not direct relate to or reflect the selling price of the condo or the developer.