เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำการให้บริการในธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกันสำหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศ

smart decisions come with smart loans

พันธกิจ

“เสนอการให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายและยืดหยุ่นในราคาที่เหมาะสม ด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม