เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทางเลือก

smart decisions come with smart loans

พันธกิจ

"ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินทุนในเวลาที่เร่งด่วน ด้วยความจริงใจ และเป็นกันเอง"