เกี่ยวกับเรา

พัฒนาการที่สำคัญ

ปี พ.ศ. 2553

บริษัทฯ มียอดสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี กว่า 1,400 ล้านบาท

ปี พ.ศ. 2557

บริษัทฯ มียอดสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี กว่า 4,500 ล้านบาท


บริษัทฯได้ดำเนินการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท


ปี พ.ศ.2557 มีคอนโดมิเนียมกว่า 180 โครงการทั่วประเทศ ที่บริษัทฯสามารถให้สินเชื่อแก่ลูกค้าได้

คอนโดมิเนียม